BIP Strona Główna
Historia i tradycje 2 BZ

 

Historia jednostki

 

Historia jednostki sięga marca 1945 r. kiedy to w ramach 14 DP utworzono 49 pułk piechoty. Pierwszym dowódcą był płk Robert Satanowski. W maju 1949 r. pułk został przeniesiony do Wałcza, który stał się ostatecznym miejscem stacjonowania. W 1957 r. rozwiązano 14 Dywizję Piechoty, a wszystkie jednostki wchodzące w jej skład wcielono do 20 Dywizji Pancernej. 49 pułk piechoty zreorganizowano i przemianowano na 49 pułk zmechanizowany. W 1967r. 49 pz z rozkazu Ministra Obrony Narodowej przemianowany został na 49 Warszawski pułk zmechanizowany, który istniał do 1989 r.

W 1989r. 20 Dywizja Pancerna ze Szczecinka uległa poważnej restrukturyzacji. Przyjęła ona numer i tradycje 2 Warszawskiej Dywizji Piechoty i 2 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej, co oznaczało, że jednostki podległe 20 DPanc, także miały przyjąć numery i tradycje 2 Dywizji. 49 pz przyjął nazwę 6 pułku zmechanizowanego, który do tej pory stacjonował w Częstochowie. 6 pz istniał do 1995r., kiedy to został ponownie poddany restrukturyzacji i przekształcony w 2 Brygadę Zmechanizowaną Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z końcem 1997 r. 2 Pomorska Dywizja Zmechanizowana przestała istnieć, a 2 BZ została włączona do 8 Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża. W 2001r. 2 Brygada Zmechanizowana została przedyslokowana do koszar w Budowie i jako samodzielny oddział podporządkowana 1 Korpusowi Zmechanizowanemu w Bydgoszczy. W marcu 2004 r. brygada weszła w skład 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

 

Tradycje jednostki

 

2 Brygada Zmechanizowana dziedziczy i kultywuje tradycje żołnierzy formacji piechoty oznaczonych cyfrą "6" i oddziałów piechoty dywizji oznaczonych cyfrą " 2". Akt nadania tradycji 6 Pułkowi Zmechanizowanemu został wręczony 3 maja 1991r. Jednostka przyjęła wówczas dziedzictwo osiągnięć bojowych wszystkich formacji piechoty oznaczonych cyfrą "6", tj.: 

 

 

 

 

 1. Piechoty Wybraniecko - Łanowej (1578-1726)
 2. 6 Regimentu Pieszego Łanowego Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej (1726 - 1794)
 3. 6 Batalionu Legionów Polskich (1797-1801)
 4. 6 Pułku Piechoty (l 806-l 814)
 5. 6 Kresowego Pułku Legionów Józefa Piłsudskiego (1915-1939)
 6. 6 Kresowego Pułku Strzelców Pieszych (1940 - 1945)
 7. 6 Samodzielnej Wileńskiej Brygady Partyzanckiej Armii Krajowej (1943 - 1945)

 

W 1996r. zgodnie z decyzją MON Nr 11 O/MON z dnia 17 lipca 1996r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej, imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta 2 Brygada Zmechanizowana przyjęła dziedzictwo tradycji oddziałów piechoty Dywizji oznaczonych cyfrą "2", tj.:

 1. 2 Dywizji Piechoty ( 1815 - 1831 )
 2. 2 Dywizji Piechoty Legionów ( 1919 - 1939 )
 3. 2 Dywizji Strzelców Pieszych ( 1939 - 1945 )
 4. 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej (1942 - 1947 )
 5. 2 Dywizja Piechoty im. J. H. Dąbrowskiego (1943 - 1996 )

 

 

 

  

Decyzja ta pozwalała jednocześnie przyjąć 2 Brygadzie Zmechanizowanej nazwę wyróżniającą "Legionów" oraz imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Swoje doroczne święto jednostka obchodzi w dniu 28 lipca.