BIP Strona Główna
Polskie SZ na Zachodzie

Po utworzeniu we Francji Polskich Sił Zbrojnych rozkazem Naczelnego Wodza gen. dyw. Władysława Sikorskiego z 1940r. ogłoszonym w Dzienniku Rozkazów nr 1 w styczniu 1941,przywrócono nadawanie Orderu Virtuti Militari z zachowaniem przepisów obowiązujących w ustawie z 25 marca 1933r. Także sposób nadawania został zachowany, tzn. był nadawany przez Naczelnego Wodza. Po zakończeniu wojny na mocy dekretu Prezydenta RP z 11 czerwca 1945, ustalono, że Order Virtuti Militari klasy I,II i III będzie nadawał Prezydent RP na wniosek Kapituły Orderu, a klasy IV i V – na niosek Naczelnego Wodza.

 

W latach 1939-1945 Nadano W Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie łącznie 5573 ordery, w tym:

- Krzyży Komandorskich – 3

- Krzyży Kawalerskich – 6

- Krzyży Złotych – 201

- Krzyży Srebrnych – 5363

 

Krzyżem Komandorskim zostali odznaczeni:

- gen. dyw. Władysław Anders

- gen. dyw. Tadeusz Bór – Komorowski

- gen. bryg. Michał Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz