BIP Strona Główna
Historia symbolu żołnierskiej chwały

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 22 grudnia 19944r. uznał Order Virtuti Militari za odznaczenie wojskowe w Polsce Ludowej. Dekret zachował postanowienia z ustawy z 1 sierpnia 1919r. – zniósł jednak postanowienia o zgromadzeniu kawalerów orderu, ich kanclerza i kapituły oraz pensji. Po 1947 wszelkie uprawnienia do nadawania Orderu otrzymał Prezydent RP a później Rada Państwa. W 1976 roku w proteście przeciw odznaczeniu przez władze PRL sowieckiego przywódcy Leonida Breżniewa Orderem Virtuti Militari I klasy, przedwojenni dowódcy wojskowi zorganizowali uroczystość złożenia na Jasnej Górze swoich orderów Virtuti Militari. Postanowieniem Prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego z 10 lipca 1990 została uchylona uchwała Rady Państwa PRL z 21 lipca 1974r. w sprawie nadania Leonidowi Breżniewowi Krzyża Wielkiego Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Srebrnym Orderem Virtuti Militari (V klasy) za obronę Poczty Polskiej w Gdańsku, udekorowane zostało Koło Gdańsk 1. Związku Zawodowego Pracowników Poczty i Telekomunikacji jako jedyna organizacja cywilna.