BIP Strona Główna

16 października 1992 roku Sejm uchwalił ustawę na mocy której orderowi nadano ponownie nazwę Order Virtuti Militari. Została przywrócona Kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari, a nadawany ma być przez Prezydenta RP. Określono również podobne szczegółowe kryteria nadawania, jak w ustawie z 25 marca 1933r. Dodano również, że order ma być nadany tylko w czasie wojny lub nie później niż przez pięć lat od zakończenia wojny.

 

Order Wojenny Virtuti Militari po 1989 roku nie był nadawany.

 

25 lipca 2006 roku Prezydent Lech Kaczyński pozbawił natomiast orderu Wincentego Romanowskiego, który uzyskał go w sierpniu 1945 roku. Powodem tej decyzji były prześladowania działaczy niepodległościowych. Jako funkcjonariusz Informacji Wojskowej, Romanowski m.in. znęcał się nad więźniem politycznym w 1946 roku, za co został w 1998 roku skazany wyrokiem sądu na 1,5 roku więzienia. Wcześniej Krzyż ten odebrano min. Leonidowi Breżniewowi (1990) oraz Iwanowi Sierowowi (1995).