BIP Strona Główna

W maju 1999 roku dowództwo 2 Brygady Zmechanizowanej  wystąpiło z wnioskiem o przeniesienie Orderu Wojennego Virtuti Militari na sztandar 2 Brygady Zmechanizowanej, jako jednostki kultywującej tradycje formacji międzywojennej. W lipcu 1999 roku uzyskano od Kapituły Orderu potwierdzenie tożsamości 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z 6 Pułkiem Piechoty Legionów. Uroczystość przeniesienia orderu miała miejsce 28 lipca 2000 roku, w dniu Święta Brygady, na terenie jednostki w Wałczu. Wzięli w niej udział m.in. członkowie Kapituły Orderu – sekretarz Kapituły płk Władysław Piotrowski oraz płk Witold Szaniawski, a także byli żołnierze 6 Pułku Piechoty Legionów. Oni to właśnie dokonali aktu przeniesienia Orderu Wojennego Virtuti Militari na sztandar  2 Brygady Zmechanizowanej.