BIP Strona Główna

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

2. Brygady Zmechanizowanej Legionów

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;

- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;

- Decyzja nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;

- Decyzja nr 108/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.