BIP Strona Główna

Przyjmowanie skarg i wniosków.

Kierowanie skarg i wniosków do Dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej:


Adres korespondencyjny:

2 Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Czwartaków 4
78-520 ZŁOCIENIEC

email: 2bz@wp.mil.pl

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.