BIP Strona Główna

Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej
płk dypl. Arkadiusz SZKUTNIK

 

   

 


Płk dypl. Arkadiusz SZKUTNIK

 

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1990 r.

Absolwent:

 • Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej - 1990 r.,
 • Studiów Wyższych na Wydziale Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej na kierunku Dowódczo-Sztabowym - 1997 r.,
 • Podyplomowych Studiów Uniwersytet Szczeciński (WPiA) - 2003 r.,
 • Podyplomowych Studiów Startegiczno-Operacyjnych AON - 2010 r.,
 • Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej AON - 2016 r.
        Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe - Zastępcy Dowódcy Baterii - Dowódcy Stacji r/log, a następnie Dowódcy Baterii Przeciwlotniczej PZR "KUB" i Dowódcy Baterii Technicznej w 75. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. W 1997 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Obrony Narodowej, objął stanowisko Szefa Obrony Przeciwlotniczej 6. Brygady Kawalerii Pancernej, następnie Dowódcy Dywizjonu Przeciwlotniczego 6. Brygady Kawalerii Pancernej, Szefa Sztabu 3. Pułku Przeciwlotniczego. Po ukończeniu podyplomowych studiów Strategiczno-Operacyjnych zostaje wyznaczony na stanowisko Szefa Oddziału Analiz Użycia Wojsk Specjalnych, Obrony Terytorialnej i Żandarmerii Wojskowej w Zarządzie Planowania Operacyjnego - P3 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a następnie Szefa Oddziału Rodzjów Sił Zbrojnych w Zarządzie Planowania Operacyjnego i Szkolenia - P3/P7. Ukończenie w 2016 r. podyplomowych studiów Polityki Obronnej skutkuje wyznaczeniem na stanowisko Szefa Zarządu Operacyjnego - Zastępcy Szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 sierpnia 2018 r. wyznaczony na stanowisko Dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 
       Pułkownik SZKUTNIK wielokrotnie realizował zadania poza granicami kraju, m.in. w ramach I Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku (na stanowisku starszego oficera ARMY AVIATION w TOC MND CS), dowodził XVIII Zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w KOSOWIE, uczestniczył w IV i XIII Zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Islamskiej Republice Afganistanu (stanowiska Szefa Zespołu Oficerów Łącznikowych CJTF - 101 BAGRAM oraz Asystenta Dowódcy TFWE GHAZNI). W roku 2013 za dokonanie bohaterskiego czynu na polu walki, podczas ataku rakietowego (24 sierpnia), a następnie kompleksowego ataku rebeliantów na bazę GHAZNI (28 sierpnia), odznaczony Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. W okresie służby wojskowej odznaczony i wyróżniony:
 • Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami;
 • Gwiazdą Iraku;
 • Gwiazdą Afganistanu;
 • Złotym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju";
 • Złotym Medalem: "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny";
 • Non Article 5 Medal - KFOR;
 • Non Article 5 Medal - ISAF;
 • The Army Commendation Medal;
 • Honorową Bronią Białą  "Kordzik Honorowy Wojsk Lądowych";
 • Odznaką Honorową Wojsk Lądowych;
 • Odznaką "Zasłużony Żołnierz RP" - II stopnia.
Zainteresowania: sporty wodne - żeglarstwo, nurkowanie; biegi długodystansowe - zdobywca Korony Półmaratonów i Maratonów Polskich.