BIP Strona Główna

Zastępca Dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej

 

 

Płk Artur STANDIO urodził się 6 września 1968 roku w miejscowości Limanowa koło Nowego Sącza. Decyzję o związaniu swojego życia ze służbą wojskową podjął w roku 1987 wstępując jako podchorąży do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych. Zgodnie z decyzją Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w 1991 roku, został dowódcą plutonu piechoty zmechanizowanej w 41 Pułku Zmechanizowanym a następnie dowódcą kompanii piechoty zmechanizowanej.W latach 1996 – 2007 Pan pułkownik pełnił służbę w 12 Brygadzie Zmechanizowanej, początkowo jako dowódca kompanii piechoty zmechanizowanej a następnie jako szef sztabu batalionu. W 2008 roku, zgodnie z Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych został wyznaczony na dowódcę batalionu dowodzenia w 2 Brygadzie Zmechanizowanej w Złocieńcu. Skąd pod koniec 2010 roku został przeniesiony do Szczecina, gdzie objął stanowisko Dowódcy 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich. Po ponad 2 latach, drogi Pana Pułkownika ponownie skrzyżowały się z garnizonem Złocieniec, gdzie z dniem 18 marca 2013 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 2 Brygady Zmechanizowanej. Następnie w 2014 roku objął stanowisko szefa Wydziału Operacyjnego G-3 w dowództwie 12 Dywizji Zmechanizowanej gdzie służył do dnia 17 grudnia 2017 roku następnie ponownie wrócił do Złocieńca obejmując stanowisko Zastępcy Dowódcy Brygady.

Płk Artur STANDIO pełnił również dwukrotnie służbę poza granicami kraju w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego. W 2003 roku w Iraku jako Szef Sztabu batalionu zmechanizowanego zaś w 2008 jako komendant bazy.