BIP Strona Główna

Starszy Podoficer Dowództwa Brygady

st. chor. Rafał MĄDRY

Starszy chorąży Rafał MĄDRY urodził się 29.11.1973 roku w Darłowie. Służę wojskową rozpoczął jako kadet Szkoły Chorążych Służby Czołgowo - Samochodowej (CSCS) w Pile. W 1995 r. ukończył Szkołę Chorążych Specjalistów Czołgowo - Samochodowych z tytułem technika mechanika naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych.

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

JEDNOSTKA WOJSKOWA 2339 SZCZECIN PODJUCHY

          1995 –1998 technik baterii

          1998 –2001  dowódca plutonu

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1749 SZCZECIN

          2001 – 2004  dowódca wozu dowodzenia

          2004 – 2007  technik pododdziału

          2007 – 2011  podoficer S-4

          2011 – 2017  podoficer sztabowy ZWT

 

W dniu 06.04.2017 r. Rozkazem Dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej wyznaczony został na stanowisko służbowe Starszego Podoficera Dowództwa 2 BZ w Złocieńcu.

 

DOŚWIADCZENIE BOJOWE

02.07.2003 – 22.01.2004  PKW IRAK  I zm.   -  dowódca wozu dowodzenia  - KARBALA

02.05.2008 – 02.11.2008  PKW AFGANISTAN  III zm.   -  szef służby  - GHAZNI

06.09.2012 – 15.05.2013  PKW AFGANISTAN  XII zm.  -  podoficer specjalista/ Szef Grupy Łączności – GHAZNI

 

UDZIAŁ W KURSACH

2010 r.   zaawansowany kurs administratorów systemów teleinformatycznych w Zegrzu                                   

2012 r. zaawansowany kurs obsługi ZWT Jaśmin w Zegrzu

2012 r. kurs doskonalący obsługa terminali satelitarnych w Zegrzu

2016 r. kurs administratorów NATO FAS w Zegrzu

2016 r. kurs administratorów CISCO – ASA – urządzenia krypto w Zegrzu

10.05.2009 – 20.05.2009   Senior Leader Course – kurs przywództwa w Poznaniu

15.02.2010 – 26.02.2010   Battle Staff Course – kurs operacyjny w Poznaniu

20.02.2012 – 24.02.2012   Battle Staff C-IDE Attack The Network w Szczecinie

10 – 11.03.2016 r. SERE poziom A. 

ODZNACZENIA

1.    Gwiazda Iraku;

2.    Gwiazda Afganistanu;

3.    Medal “Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” - srebrny

4.    Medal “ISAF medal”, Afganistan;

5.    Medal pamiątkowy dywizji MND CS, Irak;

6.  Odznaka 2˚ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

 

     Jako SPD realizuję zadania wynikające nie tylko z zakresu obowiązków ale również wykorzystuję zdobyte doświadczenie kursowe. Zawsze najważniejsze jest wspólne dobro brygady oraz wykonanie zadania, a standardy mojego dowódcy są moimi standardami.  

Jako priorytet oraz  w pierwszej kolejności planuję zająć się:

     Uświadomieniem podoficerom każdego szczebla, że miarą wyszkolonego dowódcy - jest wyszkolony przez niego pododdział oraz uświadomieniem roli współczesnego przywódcy - a nie tylko dowódcy.

MOJA WIZJA PODOFICERA:

- przewodzi dając przykład osobisty,

- szkoli poprzez doświadczenie,

- jest efektywnym mentorem i doradcą,

- wymusza i utrzymuje standardy,

- dba o żołnierzy,

- utrzymuje nieprzeciętny wygląd osobisty,

- służba zgodna z wartościami armii.

 

ZAINTERESOWANIA

Informatyka, myślistwo, sport (speedway, piłka ręczna, tenis), literatura, wspinaczka górska.

Czas wolny: jazda rowerem, pływanie, tenis.

 

KONTAKT:

Tel. sł. 261 465 253

Tel. kom. 727 012 136

VOIP 262 770 495

e-mail: ra.madry@ron.mil.pl

 

- MOTTO SŁUŻBY-

"Nigdy nie mów ludziom, jak coś zrobić. Powiedz im, co zrobić, a oni zaskoczą cię pomysłowością"

Generał George S. Patton

 

"Najstraszniejszą rzeczą dla przywódcy jest moment, gdy zerka przez ramię i nikogo za sobą nie widzi"

Franklin D. Roosevelt, prezydent USA