BIP Strona Główna

 

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ – 2 BRYGADA ZMECHANIZOWANA ZAPRASZA W SWOJE SZEREGI.

Chcesz się sprawdzić, znaleźć swoje miejsce w życiu, coś w nim zmienić. Podejmij wyzwanie i stań do kwalifikacji wojskowej.

 

W każdy wtorek  w 2 Brygadzie Zmechanizowanej w Złocieńcu przy ulicy Czwartaków 4 odbywają się kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie n/w dokumenty:

 

1. Dowód osobisty.

2. Prawo jazdy.

3. Książeczka wojskowa.

4. Curriculum Vitae.

5. Świadectwo ukończenia szkoły (min. gimnazjum).

6. Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia (np. świadectwa językowe,

świadectwa kwalifikacyjne itp.).

7. Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił

Rezerwowych (w przypadku jeżeli taki kontrakt żołnierz podpisał).

8. Świadectwo ukończenia służby przygotowawczej (tylko w przypadku kiedy

żołnierze nie odbyli zasadniczej służby wojskowej).

 

Dodatkowo byli żołnierze zawodowi:

 

1. Świadectwo służby.

2. Ostatnia opinia służbowa.

3. Ostatni kontrakt.

4. Rozkaz dot. zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

 

W celu przystąpienia do egzaminu z W-F:

 

1.Zaświadczenie lekarskie – stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia sprawdzianu z W - F + strój sportowy (kandydaci nie posiadający zaświadczenia, nie będą dopuszczeni do egzaminu).

 

Z A P R A S Z A M Y !!!